OTOMOTİV

Otomotiv

Data Gümrükleme, Türkiye’nin Dış Ticaretinde lokomotif sektörlerin başında yer alana otomotiv sektöründe ki firmalara yenilikçi gümrükleme hizmet kapsamında;


YEDEK PARÇA İTHALATI HİZMETLERİMİZ  

 • Gtip Tespiti ve Mevzuat Çalışması

 Eşyanın varışından önce zamanı yönetmek ve doğru işlemleri uygulamak amacıyla gümrük tarife pozisyonları risk ve mevzuat prosedürleri titizlikle incelenir ve belirlenen kriterlere göre antrepo ve ithalat süreçler başlatılması.

 • TPS -TAREKS Alımı ve Yönetimi

Mevzuat gereği alınması gereken TPS- TAREKS izinleri her bir eşya için özel olarak belirlenen prosedürler ile tizlikle
İncelenmesi ve sadece bu izin alımları için oluşturulmuş Danışmanlık Departmanı tarafından alınması.  
İzin alınması gerekmeyen ürünlerin kapsam dışı durumlarının tespiti yerinde ve eşya üzerinde görsel incelemeler sonucu yapılması ve yine aynı departmanca belirlenmesi.

 • İŞ-GÜM (İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uygunluk Belgesi ) Alımı .

Otomobil üzerinde kullanılan veya kullanılacak olan İşçi Sağlığı ve Güvenliği tebliği ürünler için (Örnek Araç Boyaları-Tiner)
Tarife tespiti sonrası MSDS temini ve Sertifikalandırılması sonrası izin alımları hem tek pencere üzerinden hem de kontrol belgesi sistemi üzerinden E-Devlet Aracılığı ile Danışmanlık Departmanı tarafından gerekli izinlerin alınması

 • Ozon tabakası İnceltici Gazlar içeren maddelere muafiyet  için Taahhütnamesi alımı
 • T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞITELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nden izin alınması.
 • AKÜ ithalatı için AKÜ-DER üyeliği yapılması ve Çevre Belgesi düzenleme ve yenilemesi
 • Gümrük işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
 • Bandrol Alımlarının fiziki takibi ve sonuçlandırılması


OTOMOTİV İTHALATI HİZMETLERİMİZ  

 • Gtip Tespiti ve Mevzuat Çalışması

Eşyanın varışından önce zamanı yönetmek ve doğru işlemleri uygulamak amacıyla gümrük tarife pozisyonları risk ve mevzuat prosedürleri titizlikle incelenir ve belirlenen kriterlere göre antrepo ve ithalat süreçler başlatılması

 • TSE Alımı ve Yönetimi

 Mevzuat gereği alınması gereken TSE Uygunluk izinleri her bir eşya için özel olarak belirlenen prosedürler ile tizlikle incelenmesi ve sadece bu izin alımları için oluşturulmuş Danışmanlık Departmanı tarafından alınması.

 • Gümrük işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması.
 • Bandrol Alımlarının fiziki takibi ve sonuçlandırılması.
 • Gümrük işlemleri tamamlanan her bir araç için müşteriye kesilen Faturaya kadar izleyen takip sistemi yapılandırılması.


Bilgi Talep ve İletişim Formu

HABERLER

TARİFE CETVELİNİN 31 NUMARALI FASLINDA YER ALAN GÜBRELER, İHRACATTA KAYIT UYGULAMASI KAPSAMINA ALINMIŞTIR
TARİFE CETVELİNİN 31 NUMARALI FASLINDA YER ALAN GÜBRELER, İHRACATTA KAYIT UYGULAMASI KAPSAMINA ALINMIŞTIR

Resmi Gazetenin 12.10.2021/31626 tarih/sayısında yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/8) kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 31 numaralı fasıl altında sınıflandırılmış gübrelerin ihracatı kayıt uygulaması kapsamına alınmıştır.

ÖĞÜTÜCÜ BİLYALAR VE BENZERİ EŞYANIN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR
ÖĞÜTÜCÜ BİLYALAR VE BENZERİ EŞYANIN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde, Resmi Gazetenin 09.1.2021/31623 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/8) kapsamında, Tarife Cetvelinin 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 pozisyonlarında yer alan öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri/diğer eşyanın ithalatına yönelik soruşturma açılmıştır.

BİR KISIM HUBUBAT VE BAKLİYAT ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİSİ 31.12.2021 TARİHİNE KADAR SIFIRLANMIŞTIR
BİR KISIM HUBUBAT VE BAKLİYAT ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİSİ 31.12.2021 TARİHİNE KADAR SIFIRLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 08.09.2021/31592 tarih/sayısında yayımlanan 4480 Sayılı Karar kapsamında bir kısım hububat ve bakliyat ürünlerinin (Nohut, mercimek, buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, sorgum tohumu vs.) ithalatında uygulanmakta olan Gümrük Vergisi oranları 31.12.2021 tarihine kadar sıfırlanmıştır.

2021/9 SAYILI ''CE'' TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
2021/9 SAYILI ''CE'' TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 20.08.2021/31574 tarih/sayısında yayımlanan “Ce” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/35)’’ kapsamında denetime tabi tutulan bir kısım bir kısım eşyanın tabi oldukları Yönetmelikler ve denetim kapsamlarında değişikliğe gidilmiştir.

BİR KISIM BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH LİMİTLERİ ARTTIRILMIŞTIR
BİR KISIM BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH LİMİTLERİ ARTTIRILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 13.08.2021/31567 sayısında yayımlanan 4373 sayılı Karar kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8703 pozisyonunda yer alan bir kısım binek otomobillerin ÖTV matrah limitleri arttırılmıştır.

ALMANYA VE ABD MENŞELİ SÜSPANSİYON TİPİ PVC İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN DAMPİNG ÖNLEMİNİN ORANLARI DÜŞÜRÜLEREK DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİR
ALMANYA VE ABD MENŞELİ SÜSPANSİYON TİPİ PVC İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN DAMPİNG ÖNLEMİNİN ORANLARI DÜŞÜRÜLEREK DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 14.07.2021/31541 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/29) ile Almanya ve ABD menşeli süspansiyon tipi PVC (GTİP: 3904.10.00.00.19) için uygulanmakta olan damping önleminin devamına yönelik soruşturma tamamlanarak önlemin daha düşük oranlarda devamına karar verilmiştir

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 29.06.2021/31526 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ’’ ile, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddeleri ve eklerinde değişikliğe gidilmiştir

İTHALAT REJİM KARARI EKİ V SAYILI LİSTE REVİZE EDİLMİŞTİR
İTHALAT REJİM KARARI EKİ V SAYILI LİSTE REVİZE EDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 22.06.2021/31519 tarih/sayısında yayımlanan ‘’İthalat Rejim Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4106)’’ ile, İthalat Rejim Kararı eki ‘’V Sayılı Liste’’ 01 Temmuz 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek şekilde revize edilmiştir.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK 7326 SAYILI KANUN YAYIMLANMIŞTIR
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK 7326 SAYILI KANUN YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 09.06.2020/31506 tarih/sayısında ‘’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun No: 7326)’’ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (STA) EKİ MENŞE PROTOKOLÜNÜ DEĞİŞTİREN KARAR KAPSAMI YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR
TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (STA) EKİ MENŞE PROTOKOLÜNÜ DEĞİŞTİREN KARAR KAPSAMI YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazete 'de yayımlanan ‘’Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti İle Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’’ ile, 14 Nisan 2021 tarihinden sonraki dönemi de kapsayacak şekilde menşe kuralları ve menşe işlemlerine ilişkin protokolün uygulanmasına dair usul ve esaslar tesis edilmiştir.