HİZMETLERİMİZ

İHRACAT HİZMETLERİ

İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını yada Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade etmektedir.

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
 • Hariçte İşleme Rejimi, Dahilde İşleme Uygulamaları ve Telafi Edici Vergi.
 • A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin vb. yapılması.
 • Sağlık sertifikası, kontrol belgesi düzenlenmesi, gerekli izinlerin alınması.
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması.
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.
 • Yüklenen araçların gümrük işlemlerinin takibi.
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması.
 • Vesaiklerin taşıyıcı firmaya teslimi.
 • Geçici ihracat işlemleri ve sürelerinin takibinin yapılması.
 • Gümrük çıkış beyannamelerinin kapatılması.
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ve evrakların ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.

HABERLER

ÖZEL BANKALAR KANALIYLA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN PROTOKOL İPTAL EDİLMİŞTİR
ÖZEL BANKALAR KANALIYLA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN PROTOKOL İPTAL EDİLMİŞTİR

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.02.2020/52566921 tarih/sayılı yazılarında, özel bankalar kanalıyla yapılan ödemelere ilişkin protokollerin iptal (fesih) edildiği belirtilmiştir.

BİR KISIM CAMLARIN İTHALATINDA KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR.
BİR KISIM CAMLARIN İTHALATINDA KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin22.02.2020/31047tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Türk Güm. Tarife Cetvelinde yer alan camların ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulaması getirilmiştir.

BİR GÜMRÜK BEYANNAMESİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLEN EŞYANIN GERİ GELMESİ HALİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI
BİR GÜMRÜK BEYANNAMESİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLEN EŞYANIN GERİ GELMESİ HALİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.02.2020/52065123 tarih/sayılı yazılarında, kesin ihracı yapılan eşyanın geri gelmesi durumunda Damga Vergisi karşısındaki durumuna açıklık getirilmiştir. Özetle;