KURUMSAL

ÖZEL BANKALAR KANALIYLA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN PROTOKOL İPTAL EDİLMİŞTİR

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.02.2020/52566921 tarih/sayılı yazılarında, özel bankalar kanalıyla yapılan ödemelere ilişkin protokollerin iptal (fesih) edildiği belirtilmiştir.

Devamı

BİR KISIM CAMLARIN İTHALATINDA KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin22.02.2020/31047tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Türk Güm. Tarife Cetvelinde yer alan camların ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulaması getirilmiştir.

Devamı

BİR GÜMRÜK BEYANNAMESİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLEN EŞYANIN GERİ GELMESİ HALİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.02.2020/52065123 tarih/sayılı yazılarında, kesin ihracı yapılan eşyanın geri gelmesi durumunda Damga Vergisi karşısındaki durumuna açıklık getirilmiştir. Özetle;

Devamı

TCMB İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLENMİŞTİR (16.01.2020 TARİHLİ)

TCMB

Devamı

İRAN YAPTIRIMLARINA YÖNELİK ABD BAŞKANLIK KARARI YAYIMLANMIŞTIR

İRAN

Devamı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

İHRACAT

Devamı

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK (TSE) DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN 2019-1 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

İTHALATTA

Devamı

2020 YILI CE DENETİMİNE TABİ EŞYALARA İLİŞKİN ( ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/9 ) YAYIMLANMIŞTIR

2020

Devamı

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİ, DOĞAL REÇİNE, REÇİNE ASİDİ İLE BAZI ÖZELLİKTEKİ KATALİZÖRLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR

BAZI

Devamı

2020 YILI GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ

2020

Devamı
1