KALİTE ODAKLIYIZ
HER ALANDA ÖZVERİLİYİZ
DUYARLI VE DİSİPLİNLİYİZ
İLETİŞİME ÖNEM VERİRİZ

HABERLER

İTHALATA KONU BİR KISIM EŞYA İÇİN RİSK BAZLI KIYMET ARAŞTIRMASI UYGULAMASI DEVREYE ALINMIŞTIR.
İTHALATA KONU BİR KISIM EŞYA İÇİN RİSK BAZLI KIYMET ARAŞTIRMASI UYGULAMASI DEVREYE ALINMIŞTIR.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Kıymet Araştırması Çalışması konulu 20.10.2020 / 58341131 tarih / sayılı yazılarında ithalat verileri ile Bakanlığa intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde bilimsel yöntemler kullanılması suretiyle düşük kıymet ihtimali bulunan beyannamelerin tespit edilip kıymet araştırmasına yönlendirilmesine ilişkin olarak risk bazlı kıymet araştırması uygulamasının devreye alındığı belirtilmiştir.

BİR KISIM HUBUBAT ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİS 31.12.2020 TARİHİNE KADAR SIFIRLANMIŞTIR.
BİR KISIM HUBUBAT ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİS 31.12.2020 TARİHİNE KADAR SIFIRLANMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 21.10.2020/31281 tarih/sayısında yayımlanan İthalat Rejim Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 3100) kapsamında bir kısım hububat (Buğday, arpa, mısır) ürünlerinin ithalatında gümrük vergileri geçici bir süreliğine (31.12.2020 tarihine kadar) sıfırlanmıştır.

01.07.2021 DÖNEMİNDE ASKIYA ALMA/TARİFE KONTANJANI AÇILACAK EŞYALARA İLİŞKİN LİSTE YAYIMLANMIŞTIR.
01.07.2021 DÖNEMİNDE ASKIYA ALMA/TARİFE KONTANJANI AÇILACAK EŞYALARA İLİŞKİN LİSTE YAYIMLANMIŞTIR.

Sanayiciler tarafından kullanılan ve AB ile Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için 01.07.2021 tarihi itibarıyla tarife kontenjanı açılması ya da bu eşyaların gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvurular, Bakanlık temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmış ve buna ilişkin liste yayımlanmıştır.

İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ İLE BİR KISIM DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNİN İTHALİNDE ARTTIRILMIŞ BULUNAN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARINA YÖNELİK UYGULAMA 31.12.2020 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ İLE BİR KISIM DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNİN İTHALİNDE ARTTIRILMIŞ BULUNAN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARINA YÖNELİK UYGULAMA 31.12.2020 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 24.09.2020/31254 tarih/sayısında yayımlanan 2955 sayılı Karar kapsamında bir kısım demir çelik ürünlerinin (72 fasıl) ithalinde 30.09.2020 tarihine kadar geçici süreliğine arttırılmış bulunan gümrük vergisi ile muhtelif İthalat rejim Kararlarıyla uygulamaya konulmuş bulunan yüksek oranlı İlave Gümrük Vergisi uygulaması 31.12.2020 tarihine uzatıldı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA BÖLGELER, YATIRIM HAD VE LİMİTLER İLE BAZI YATIRIM KONULARINDA YENİDEN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA BÖLGELER, YATIRIM HAD VE LİMİTLER İLE BAZI YATIRIM KONULARINDA YENİDEN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 21.08.2020/31220 tarih/sayısında yayımlanan 2846 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar kapsamında yatırım bölgeleri, yatırım had ve limitleri ile bazı yatırım konularında bir kısım düzenlemeye gidilmiştir

TÜRKİYE İLE VENEZUELA ARASINDAKİ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ BULUNMAKTADIR.
TÜRKİYE İLE VENEZUELA ARASINDAKİ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ BULUNMAKTADIR.

Resmi Gazetenin 21.08.2020/31220 tarih/sayısında yayımlanan 2841 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar kapsamında Türkiye ile Venezuela arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması 21.08.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

72. FASLINDA YER ALAN BİR KISIM DEMİR ÇELİK EŞYANIN İTHALİNDE 2423 SAYILI KARAR İLE, 15.07.2020 TARİHİNE KADAR UYGULANACAĞI BELİRTİLEN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI BİR SÜRE UZATILMIŞTIR.
72. FASLINDA YER ALAN BİR KISIM DEMİR ÇELİK EŞYANIN İTHALİNDE 2423 SAYILI KARAR İLE, 15.07.2020 TARİHİNE KADAR UYGULANACAĞI BELİRTİLEN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI BİR SÜRE UZATILMIŞTIR.

18.04.2020 tarihinde yayımlanan 2423 sayılı Karar ile Türk Gümrük Tarife Cetveli 72 Fasıl altında sınıflandırılan bir kısım Demir Çelik ürünlerinin ithalatında geçici bir süreliğine (15.07.2020 tarihine kadar) uygulanacağı belirtilen Gümrük Vergisi oranları 01.10.2020 tarihine kadar devam edecektir.

01.07.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN V. SAYILI LİSTE REVİZE EDİLMİŞTİR
01.07.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN V. SAYILI LİSTE REVİZE EDİLMİŞTİR

Türkiye & AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, sanayicinin daha düşük maliyetle hammadde veya yarı mamul girdi temin ederek rekabet gücünü artırması adına üçüncü ülkelerden sıfır veya indirimli gümrük vergisi oranları ile ithal edebilecekleri eşyalara ilişkin V. Sayılı Listeye ekleme ve çıkarmaların yapıldığı 2703 sayılı ‘’İthalat Rejim Kararına Ek Karar’’, Resmi Gazetenin 30.06.2020/31171 tarih/sayısında yayımlanarak, 01.07.2020 - 31.12.2020 dönemine ait liste güncellenmiştir.

MELT BLOWN DOKUNMAMIŞ MENSUCAT İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANMIŞTIR
MELT BLOWN DOKUNMAMIŞ MENSUCAT İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 30.06.2020/31171 tarih/sayısında yayımlanan 29/06/2020 Tarihli Ve 2705 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar (Karar Sayısı: 2705 ) ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 5603 pozisyonunda yer alan Melt Blown Dokunmamış Mensucatın ithalinde uygulanmakta olan İlave Gümrük Vergisi (İGV) sıfırlanmıştır.

2682 SAYILI KARAR KAPSAMINDA TARİFE CETVELİNDE YER ALAN BİR KISIM EŞYANIN İTHALİNDE DÖNEMSEL BAZLI VE MUHTELİF ORANLARDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR
2682 SAYILI KARAR KAPSAMINDA TARİFE CETVELİNDE YER ALAN BİR KISIM EŞYANIN İTHALİNDE DÖNEMSEL BAZLI VE MUHTELİF ORANLARDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 28.06.2020/31169 tarih/sayısında yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682) kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin muhtelif pozisyonlarında yer alan bir çok eşya için dönemsel bazlı ve muhtelif oranlarda İlave Gümrük Vergisi (İGV) alınmasına karar verilmiştir.

DATA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

Gümrük sektöründe adından başarıyla söz ettiren Data Gümrük Müşavirliği, 2003 yılında İzmir'de kuruldu. Merkezi İzmir'de bulunan şirket, 2009'da İstanbul'da, 2016’da Bursa'da, 2017'de Mersin, İskenderun ve İzmit'te kurulan ofisleriyle de hizmet vermektedir. Modern yönetim teknikleri ve insan kaynakları altyapısıyla rakiplerinden farklı bir çizgide yer alan Data Gümrük Müşavirliği, müşteri beklentilerini ve memnuniyetini kendisine temel ilke olarak benimsemiştir.