KALİTE ODAKLIYIZ
HER ALANDA ÖZVERİLİYİZ
DUYARLI VE DİSİPLİNLİYİZ
İLETİŞİME ÖNEM VERİRİZ

HABERLER

TÜRKİYE AZERBAYCAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI (TTA) ONAYLANMIŞTIR
TÜRKİYE AZERBAYCAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI (TTA) ONAYLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 19.01.2021/31369 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması (Karar Sayısı 3429)’’ onaylanmış olup, Karar kapsamında açılacak Tarife Kontenjanları nezdinde bazı tarım ürünlerinde %100 oranında vergi indirimi yapılacağı belirtilmiştir.

AB ÜLKELERİ İLE GÜNEY KORE MENŞELİ BİR KISIM YASSI ÇELİK ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR
AB ÜLKELERİ İLE GÜNEY KORE MENŞELİ BİR KISIM YASSI ÇELİK ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 09.01.2021/31359 tarih/sayısında yayımlanan ‘‘İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4)’’ kapsamında AB ülkeleri ile G. Kore menşeli bir kısım yassı çelik ürünlerinin ithalatında damping soruşturması açılmıştır

2021 YILI İTHALAT REJİM KARARI VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ YAYIMLANMIŞ OLUP KORELASYON ÇALIŞMASI EKTE SUNULMUŞTUR
2021 YILI İTHALAT REJİM KARARI VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ YAYIMLANMIŞ OLUP KORELASYON ÇALIŞMASI EKTE SUNULMUŞTUR

Resmi Gazetenin 30.12.2019 tarihli 1. Mükerrer sayısında ‘’İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 3345)’’ (https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-12-30&mukerrer=1), 31.12.2019 tarihli 3. Mükerrer sayısında da ‘’İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3350)’’ yayımlanmıştır.

BİR KISIM EŞYADA 01.01.2021 TARİHİ İTİBARİYLE TATBİK EDİLECEK İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ (İGV) YAYIMLANMIŞTIR
BİR KISIM EŞYADA 01.01.2021 TARİHİ İTİBARİYLE TATBİK EDİLECEK İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ (İGV) YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2020/31351 tarih sayılı 3. Mükerrer sayısında yayımlanan ‘’İthalatta İlave Gümrük Vergileri Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:3351)’’ kapsamında, bugüne kadar toplam 35 adet Karar kapsamında tatbik edilenler dahil olmak üzere, bir kısım eşyanın ithalatında tahsil edilecek İlave Gümrük Vergisi Oranları (İGV) yeniden belirlenerek, bahse konu 35 adet Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

2021 YILI CE DENETİMİNE TABİ EŞYALARA İLİŞKİN ( ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2021-9 ) YAYIMLANMIŞTIR
2021 YILI CE DENETİMİNE TABİ EŞYALARA İLİŞKİN ( ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2021-9 ) YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2020/31351 tarih/sayısında (4. Mükerrer) yayımlanan ‘’CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)’’ kapsamında 2021 yılında ithalatı ‘’CE’’ denetimine tabi eşyalar belirlenmiştir.

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK (TSE) DENETİM (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2021-1) TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR
İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK (TSE) DENETİM (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2021-1) TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2020/31351 tarih/sayısında (4. Mükerrer) yayımlanan ‘İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1)’’ kapsamında 2021 yılında ithalatı ‘’TSE’’ denetimine tabi eşyalar belirlenmiştir.

2021 YILINA AİT ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİM TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR
2021 YILINA AİT ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİM TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2020/31351(4.Mükerrer) tarih/sayısında yayımlanan Araç Parçalarının İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2021/25) ile, araçlarda kullanılan bir kısım aksam, parça ve teçhizatın Serbest Dolaşıma girişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN 2021 YILINA AİT TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR
KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN 2021 YILINA AİT TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2020/31351 (3 Mükerrer) tarih/sayısında 2021 yılına ait ‘’Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat 2021/9)’’ yayımlanmıştır.

TÜRKİYE-İNGİLTERE TİCARETİNDE STA'DA BELİRTİLEN MENŞE BEYANI METNİ KULLANILACAKTIR
TÜRKİYE-İNGİLTERE TİCARETİNDE STA'DA BELİRTİLEN MENŞE BEYANI METNİ KULLANILACAKTIR

Türkiye & İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde 29.12.2020 tarihinde imza altına alınmış olup, ülkeler bazında iç onay prosedürlerinin tamamlanarak yayımlanması beklenmektedir.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE İLAVE SÜRE HAKKI TANINMIŞTIR
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE İLAVE SÜRE HAKKI TANINMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2020/31351 tarih/sayısında (5. Mükerrer) yayımlanan ‘’Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18)’’ kapsamında, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliğine eklenen Geçici 36 no’lu madde ile, pandemiden kaynaklı olarak belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği belirtilmiştir.

DATA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

Gümrük sektöründe adından başarıyla söz ettiren Data Gümrük Müşavirliği, 2003 yılında İzmir'de kuruldu. Merkezi İzmir'de bulunan şirket, 2009'da İstanbul'da, 2016’da Bursa'da, 2017'de Mersin, İskenderun ve İzmit'te kurulan ofisleriyle de hizmet vermektedir. Modern yönetim teknikleri ve insan kaynakları altyapısıyla rakiplerinden farklı bir çizgide yer alan Data Gümrük Müşavirliği, müşteri beklentilerini ve memnuniyetini kendisine temel ilke olarak benimsemiştir.