KALİTE ODAKLIYIZ
HER ALANDA ÖZVERİLİYİZ
DUYARLI VE DİSİPLİNLİYİZ
İLETİŞİME ÖNEM VERİRİZ

HABERLER

BİR KISIM EŞYANIN İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR
BİR KISIM EŞYANIN İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 22.04.2021/31462 yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3867) ile, daha evvel 31.12.2020/3351 tarih/sayılı Karar kapsamında uygulanmakta olan İlave Gümrük vergilerinin tatbikinde, bazı eşyalar için yeniden düzenleme yapılmıştır.

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK STA KAPSAMINDA İTHALAT REJİM KARARI İLE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR
TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK STA KAPSAMINDA İTHALAT REJİM KARARI İLE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

Resmi Gazetede yayımlanan ‘’İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3837)’’ ile, ‘’İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3838)’’ kapsamında Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde bu ülkeden yapılacak ithalatta uygulanacak Gümrük Vergisi, Toplu Konut Fonu ve İlave Gümrük Vergisi oranları Avrupa Birliği ülkelerine uygulanan oranlarla uyumlu hale getirilmiştir.

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR
VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 15.04.2021/31455 tarih/sayısında yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) kapsamında 1 Seri Numaralı Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinde değişikliğe gidilmiştir.

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK STA KAPSAMINDA MENŞE KURALLARI İLE MENŞE PROTOKOLÜ VE EKLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR
TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK STA KAPSAMINDA MENŞE KURALLARI İLE MENŞE PROTOKOLÜ VE EKLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 15.04.2021/31454 (Mükerrer) tarih/sayısında yayımlanan 3827 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolünü değiştiren 15 Mart 2021 tarih, 02/2021 sayılı Karar yayımlanmıştır

01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GÜMRÜK VERGİLERİ ASKIYA ALINACAK (V SAYILI LİSTE) EŞYA İLE TARİFE KONTANJANINA İLİŞKİN LİSTE YAYIMLANMIŞTIR
01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GÜMRÜK VERGİLERİ ASKIYA ALINACAK (V SAYILI LİSTE) EŞYA İLE TARİFE KONTANJANINA İLİŞKİN LİSTE YAYIMLANMIŞTIR

Sanayiciler tarafından kullanılan ve AB ile Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için 01.01.2022 tarihi itibarıyla V. Sayılı Liste kapsamında gümrük vergisinin askıya alınması veya listede belirtilen bir kısım özelliğe haiz eşyalar için Tarife Kontenjanı açılmasına yönelik talepler, Bakanlığımız temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmış ve buna ilişkin liste yayımlanmıştır.

G.KORE VE MAKEDONYA MENŞELİ & ÇIKIŞLI MENTEŞE, ASKILIK, DİRSEK İLE, MOBİLYALAR İÇİN DONANIM EŞYASI İTHALATINDA DAMPİNG VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR
G.KORE VE MAKEDONYA MENŞELİ & ÇIKIŞLI MENTEŞE, ASKILIK, DİRSEK İLE, MOBİLYALAR İÇİN DONANIM EŞYASI İTHALATINDA DAMPİNG VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile, Tarife Cetvelinin 8302 pozisyonunda yer alıp Güney Kore ve Makedonya menşeli menteşeler, askılıklar ve mobilyalar için donanım eşyası ithalatında kg bazında 0,75 ile 1,64 USD tutarlarında anti damping vergisi alınmasına karar verilmiştir

KONTROLE TABİ ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİNDE (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2021-3) DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR
KONTROLE TABİ ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİNDE (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2021-3) DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 25.03.2021/31434 tarih/sayısında yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında kauçuk, stiren polimerleri ile tekstil kırpıntı, döküntü, atık ve hurdalarının ithaline yönelik bir kısım düzenlemeye gidilmiştir

KAMBOÇYA MENŞELİ SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLERDEN İPLİKLİKLERİN İTHALATINDA DAMPİNG VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR
KAMBOÇYA MENŞELİ SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLERDEN İPLİKLİKLERİN İTHALATINDA DAMPİNG VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 24.03.2021/31433 tarih/sayısında yayımlanan ‘’ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/12)’’ kapsamında, Kamboçya Krallığı menşeli bir kısım sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında 0,80 USD/Kg tutarında anti damping vergisi alınmasına karar verilmiştir

TAYLAND MENŞELİ VEYA BU ÜLKE ÇIKIŞLI BİR KISIM CAM LİFİ VE EŞYASININ İTHALATINDA DAMPİNG VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR
TAYLAND MENŞELİ VEYA BU ÜLKE ÇIKIŞLI BİR KISIM CAM LİFİ VE EŞYASININ İTHALATINDA DAMPİNG VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 24.03.2021/31433 tarih/sayısında yayımlanan ‘’ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/13)’’ kapsamında, Tayland Krallığı menşeli veya bu ülke çıkışlı bir kısım cam lifleri ile bunlardan mamul eşyanın ithalatında %35,75/CİF tutarında anti damping vergisi alınmasına karar verilmiştir

TÜRKİYE AZERBAYCAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI (TTA) ÇERÇVESİNDE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR
TÜRKİYE AZERBAYCAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI (TTA) ÇERÇVESİNDE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazete’nin 19.03.2021/31428 tarih/sayısında ‘’Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’’ yayımlanarak TR-AZ Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli Menşe Kuralları ile İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin dair usul ve esaslara yer verilmiştir

DATA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

Gümrük sektöründe adından başarıyla söz ettiren Data Gümrük Müşavirliği, 2003 yılında İzmir'de kuruldu. Merkezi İzmir'de bulunan şirket, 2009'da İstanbul'da, 2016’da Bursa'da, 2017'de Mersin, İskenderun ve İzmit'te kurulan ofisleriyle de hizmet vermektedir. Modern yönetim teknikleri ve insan kaynakları altyapısıyla rakiplerinden farklı bir çizgide yer alan Data Gümrük Müşavirliği, müşteri beklentilerini ve memnuniyetini kendisine temel ilke olarak benimsemiştir.